New Zealand 
Tui, 20171113 1306
Tui, 20171113 1306

Silvereyes 20171113 678
Silvereyes 20171113 678

Black-fronted Tern 20171116 324
Black-fronted Tern 20171116 324

Black-fronted Tern 20171116 190
Black-fronted Tern 20171116 190

Black-fronted Tern 20171116 229
Black-fronted Tern 20171116 229

Australasian Shoveler 20171116 462
Australasian Shoveler 20171116 462

Paradise Shelduck (female) 20171116 579
Paradise Shelduck (female) 20171116 579

Paradise Shelduck (male) 20171116 658
Paradise Shelduck (male) 20171116 658

Pukeko (Australasian Swamphen) 20171116 737
Pukeko (Australasian Swamphen) 20171116 737

Australasian Gannet 20171117 440
Australasian Gannet 20171117 440

Australasian Gannet 20171117 38
Australasian Gannet 20171117 38

Australasian Gannet 20171117 97
Australasian Gannet 20171117 97

Australasian Gannet 20171117 116
Australasian Gannet 20171117 116

Australasian Gannet 20171117 359
Australasian Gannet 20171117 359

Australasian Gannet 20171117 797
Australasian Gannet 20171117 797

Tui 20171118 18
Tui 20171118 18

Brown Teal 20171118 348
Brown Teal 20171118 348

Takahe 20171118 536
Takahe 20171118 536

Buff-banded Rails 20171118 622
Buff-banded Rails 20171118 622

Variable Oystercatcher 20171118 145
Variable Oystercatcher 20171118 145

New Zealand Plover 20171118 198
New Zealand Plover 20171118 198

New Zealand Plover 20171118 229
New Zealand Plover 20171118 229

Variable Oystercatcher 20171118 671
Variable Oystercatcher 20171118 671

Stitchbird 20171119 33
Stitchbird 20171119 33

Stitchbird 20171119 97
Stitchbird 20171119 97

Powered by Gallery v1 RSS